Nejlepší zdroje osobního rozvoje a znalosti které skutečně fungují :

 1.  knihy Audio Digest na ulozto.cz 
  Profesní růst aneb Jak budovat kariéru
  Dejte svému času jiný rozměr
  Jak motivovat svůj tým
  7 navyku vysoce efektvnich lidi
  Budování loajality zákazníka aneb Jak si udržet zákazníky
  Jak plánovat projekty
  Jak prodat komukoliv cokoliv
  Jak připravit a vést efektivní poradu
  Jak učinit správné rozhodnutí
  Jak úspěšně vyjednávat
  Marketing podle Kotlera
  Podnikatelský záměr – jak na to
  Time Managment
 2. youtube kanál metalearning s animovanými videi v češtině  
  a youtube kanál též s videi osobního rozvoje 
 3. knihy které se mi osvědčily: Minutový manažer  ; Jak získávat přátele a působit na lidi ;  Myšlením k bohatství Napoleon Hill ;

 

 1. Být proaktivní znamená rozšiřovat svůj okruh působnosti. Znamená to, že se přestanu zabývat věcmi, které nemůžu ovlivnit a tento ušetřený čas investuji do činností a informací, které můžu ovlivnit.
 2. Začněte myšlenkou na konec. Vize konečného cíle nám vyjasní, jak daná činnost nebo úkol je pro nás důležitý.
 3. Dejte přednost prioritám a důležitým věcem. Čas na plánování.
1. Důležité a je to třeba udělat hned:

Ø  Začněte hned pracovat na této prioritě, tak dlouho dokud není hotová.

Zde hledáme zlatá vejce.

2. Důležité ale nespěchá to :

Jelikož je tato priorita také důležitá, je potřeba jí věnovat velkou pozornost. Time management 4. generace radí abychom přesunuli převážně svůj čas do tohoto kvadrantu, protože potom skutečné naléhavé úkoly nebo krize z kvadrantu 1. důležité vznikají méně často, jelikož více času věnujeme prevenci a přípravě, které mají lidé tendenci stále odkládat.

Práce na této prioritě nám umožní pracovat na vztazích, osobní rozvoj a četba, plánování. Jsou to činnosti, které stále odkládáme.

 

Zde se staráme o husu, která nám snese zlaté vejce.

3. Nedůležité ale hned4. Nedůležité a není to potřeba udělat hned

 

Naplánujte si úkoly podle pravidla 1., tak abychom rozšiřovali svůj okruh působnosti a přestali se zabývat věcmi které nemůžeme ovlivnit. A plánujte podle pravidla 2. začít myšlenkou na konec.

 

 1. Myslete způsobem Výhra – Výhra, zisk pro obě strany. Tento návyk vzbudí u vašeho společníka velkou důvěru ve Vás i vaši organizaci.
 2. Hledejte nový zdroje možností, jak situaci řešit. Myšlením Výhra – Výhra se nám otevřou nové možnosti ve vztazích. Dodržováním zásady 2. začít myšlenkou na konec se nám otevřou nové úhly pohledu, jak začít věci řešit. Také zásada 1. být proaktivní tzn. přestat se zabývat věcmi které nemůžu ovlivnit přinese spoustu nového času který investujeme opět o něco efektivněji než dříve např. do plánování. A díky zásadě 2. a 3. se nám otevře pole působnosti, o kterém se nám dříve jen zdálo. Přijdou nové výzvy a splněná přání.

Tento dokument je otevřený kód „open source“, tzn. můžete ho volně šířit i prezentovat nebo předělávat.

Čerpáno z 7 návyků vysoce efektivních lidí, Stephen R. Covey, Pragma 2007.

Řízení času Time management

Metoda kaisen
pomocí dílčích úkolů se dostaneme až k vytouženému cíli
někdy je lepší se soustředit na postupy než být zasněný v cílech
denní snění může mít na výkon skutečně negativní vliv, mnohem lepší je věc moc nepromýšlet a udělat to. Někdo by mohl namítnout, že bezhlavé pracování je také špatně. Proto je dobré moc práci nepromýšlet ale pracovat na tom co je skutečně důležité, podle priorit a) b) c) d). Pouze priority přinesou  zisk.

Pokud přečteme desítky knih o řízení času nemusíme být  oblíbení  a časem ani úspěšní .  Za vinu může přejít jev, že máme tendenci více brát a nic nedávat. Nebo jinak pokud máme husu, která nám snáší zlatá vejce, postarejme se také o tu husu a nejen o zisk. Tímto se zabývá kniha Stephena Coveye 7 návyků vysoce efektivních lidí.

Dále práce s nejlepšími znalostmi  , které skutečně fungují. Toto má společného s prioritami. Sem budou patřit vaše oblíbené knihy , které jste četli třeba i několikrát nebo stránky a články na internetu, které si dáváme do sekce oblíbených záložek v přehlížeči, pokud to neděláte začněte s tím. Bude sem patřit např. krizové řízení ať už podniku nebo osobní. O krizovém řízení  si může manažer něco přečíst i když zrovna jeho firma se v krizi nenachází a může předejít skutečné krizi , která může nastat. Prevence není nikdy dost. Dále skutečně kvalitní zdroje osobního rozvoje a manažerského růstu. Např. nahrávky na ulozto.cz od „Audiodigest“ ty si velmi oblíbíte. Z knih pro manažery nebo řídící pracovníky a podnikatele , které můžete číst stále dokola a pořád pro vás v ní bude něco přínosné „Koučování v manažerské praxi“ napsal Jiří Suchý, Pavel Náhlovský

Pokud si koupíme nějakou knížku nebo  si přečteme nějaký článek na internetu , tak to někdy může připomínat školu kdy je teorie maximální ale praxe žádná. Takže nezůstaneme jen u čtení, ale naplánujeme nejprve menší úkoly a výsledky později velký projekt. Menší cíle a výsledky prokládáme těmi většími.

První možností je plánování podle priorit a důležitosti.

A druhé je plánování podle místa kde se nacházím nebo budu nacházet. V tom nám velmi pomůže chytrý telefon s mapami a GPS dále jízdní řády IDOS , ale také pokročilé  funkce plánování Automateit , tento pokročilý program dokáže podle místa nebo času dělat různé úkoly které mu zadáte takže vás třeba může upozornit, že máte vystoupit z vlaku na dané poloze na mapě z GPS, nebo když jsme v obchodě zazvoní a dá nám seznam co máme koupit , když dorazíme do práce dá nám seznam naplánovaných úkolů + nám třeba hned po ránu + v práci otevře a možná i přečte emaily. Plánování podle místa nám může ušetřit dražený čas, už jen proto že vše zvládnu vyřídit jednou cestou a nemusím se nikam vracet. Zároveň se dá plánovat podle toho jestli se nacházím u telefonu ,u PC, u nějakého stroje, doma v práci ,ve městě. V hlavním městě , v krajském městě a tak pod. Ani při plánování podle místa nesmíme zapomenout na plánování podle priorit a to co je skutečně podstatné nebo nezbytné.

Někdy je dobré plánovat  a dělat  jen to co je skutečně nezbytné a pokládat si otázku jestli danou věc nebo činnost skutečně potřebuji. Při stanovení priorit je dobré pečlivě promyslet co je pro mne nezbytné a co se zdá důležité sami tak můžete zjistit že se honíte za něčím co třeba nepotřebujete a není to ani nezbytné a ani důležité i když se nám to důležité může celou tu dobu zdát. Zároveň je dobré porovnat co dělám s tím co je skutečně nezbytné a jestli mám správně nastaveny priority.Může se čas od času zadívat na život že nikdo ani nic tady není napořád ani svět nemusí. Když se podíváme na některé předpovědi jako jsou atomové války nebo pomalé utýrání přírody a to nemluvím o vyšších bytostech jako je Bůh nebo vesmírná spravedlnost  a duchovní zákon akce a reakce. Touto myšlenkou se nám můžou otevřít nové možnosti jak naložit se svým časem. Budu pracovat  na prioritách které jsou důležité a zároveň nutné přičemž rozvíjením skutečně nutných činností nalezneme nové důležité priority.

 

Jak nepromarnit jedinou hodinu svého života?

Napadlo Vás někdy , že musí existovat cesta nebo směr např. v literatuře osobního rozvoje nebo články na internetu o manažerském růstu. Když jedu např. vlakem můžu se vzdělávat na mobilu čtením článků osobního růstu. Ale proč? mějte na paměti, že čas, který prožiji bezvýznamným činnostem se již nikdy nevrátí. Proč ho neinvestovat o něco užitečněji a mít z toho později nemalý prospěch v práci nebo mimo ni.

 

Pokud se vrhneme na články osobního rozvoje s každou informací budeme růst a získáme více času nebo peněz protože vynecháme činnosti které nás neposouvají vpřed a nahradíme je těmi prospěšnějšími , možná se z toho stane náš celoživotní směr , urovnáme vztahy , budeme se setkávat s lidmi kteří nás posunou vpřed a mají podobné návyky, tyto lidi najdeme a můžou být našim přítelem a radovat se společně s námi. Věřte že tyto články nás posunou někam dál , s těmito radami prožijeme spokojenější život.

Takže se můžeme do toho pustit.

 

Témata která řeší tyto články jsou velmi populární: 1. řečnictví, komunikace , prezentace ; 2. Jak najít přátele a udržovat s nimi dobré vztahy ; 3. jak si naplánovat čas , řízení času, Time management ; 3. jak se správně učit, metody zrychleného učení, Superlearning , paměť ; 4. psychologie a neuropsychologie 5. Duchovní literatura , meditace 6. zdravá výživa 7. Jak vést lidi nebo projekty být lídr a dobrý organizátor 8. Benchmarking nejlepší znalosti které skutečně fungují  9. Koučování kladení otázek , Co jsem v tom až doposud udělal? 10. vytrvejte 11. Získání důvěry  12. Stanovení cílů 13. Přestat se zabývat věcmi , které nemůžu ovlivnit a nahradím je , které ovlivnit můžu. 14. Příprava na pracovní pohovor  15.

 

 

Kniha se dá přečíst i za 10 minut, ale jak , je to vůbec možné? Ano pokud najdu výtah a výběr z dané knihy na internetu, pomůže i překladač anglického webu. Můžeme to ještě vylepšit a daný text nebo recenzi přečíst již výše popsanou metodou rychločtení s pomocí pravé hemisféry. Chci vám dát tipy na četbu literatury , která se mi osvědčila z mnoha desítek možná několika stovek knih , tady jsou: Jak získávat přátele a působit na lidi – Dale Carnegie, Umění diplomatického jednání – Frank Neuman, Time management – Knoblauch , Minutový manažer – Kenneth Blanchard, 7 návyků vysoce efektivních lidí –  Covey, Jak si zvýšit IQ – James Scheer, Napoleon Hill – Myšlení k bohatství . Úplně nejrychlejší jak získat velké množství manažerských znalostí a osobního rozvoje jsou audio knihy od „Audiodigest“ zdarma ke stažení na ulozto.cz, je jich tam celkem 14 a věřte že to je ten nejlepší způsob jak tyto znalosti při poslechu získat. Zároveň existují  zdarma videa osobního růstu vyhledáte přes youtube kanál s videi metalearning_cz , kde najdete i návod na „rychločtení“ pomocí pravé hemisféry.

Při čtení si podtrhávejte to podstatné, co se vám může hodit , později se k tomu vrátit a knihu prolistovat za 20 minut.

Nebudu vám tady něco vnucovat , možná bude existovat i modernější literatura z bližší minulosti a dobré je si přečíst recenze knih osobního rozvoje na internetu.

 

Řekněme, že jsme si našli nějaký článek na internetu. Říká se tomu Připravit a pal. Příprava je naše knížka nebo článek a  výstřel je výsledek, takže nezůstaneme jen ú přípravy , ale připravíme si několik menších cílů a následně velký projekt. Je důležité si třeba již při čtení udělat několik malých cílů a výsledků z dané četby několik menších výstřelů potom připravit nějaký velký cíl.  

 

 

Stanovte si cíle a dejte přednost důležitým věcem. Priority vám přinesou zisk. Jelikož lidé nemají stanoveny cíle, tak přeceňují to, co můžou stihnout za rok , ale reálně podceňují, co by stihli za 10 let. Cíle je potřeba mít nejen v hlavě, ale také zapsané ve svém počítači.  Vést si zápisky. Je dobré zajít do papírnictví a koupit si velký diář , nešetřete na něm.   Cíle si rozdělíme podle důležitosti na a) b)  c) d). Jedna Harvardská studie prováděná pravidelně na svých žácích zjišťuje, jestli mají studenti stanoveny cíle. První skupina 90 % neměla žádné cíle , ti později dosáhli průměrného výdělku. Potom byla skupina 7 %, která měla stanoveny cíle, ale neměla je písemně , ti dosáhli 3x vyšší příjem a nakonec byli lidé 3%, kteří měli stanoveny cíle i písemně a ti měli 10x výdělek. Proto cíle nestačí mít jen v hlavě, ale mít je zaznamenané ve svém počítači a rozděleny podle důležitosti. Investujte do kvalitní elektroniky jako je Notebook, mobilní  telefon nebo tablet s kvalitním připojením na internet, tiskárna. Dále vedle dobrého diáře také můžete investovat do tabule s mazacími fixami a mít tak důležité cíle a úkoly stále na očích. Neříkejte , že žádné cíle nebo plánování nepotřebujete a je jenom práce práce práce práce. Vždy je dobré si najít čas četbu osobního rozvoje nebo budování kontaktů. Využívejte minutové cíle. To je takový zápis cíle nebo činnosti, který si sepíšeme na jednu A4  a dá se přečíst přibližně za jednu minutu. Tuto A4 si vytiskneme a máme ji při ruce, nesmí být však delší než A4 a vypíšeme si tam vše podstatné a nejdůležitější, co je potřeba k dané činnosti znát. Minutovými cíly je inspirace z knihy Minutový manažer Kenneth  Blanchard, kterou můžu jen doporučit přečíst.

 

 

A.      Důležité a je potřeba udělat hned – Pokud máte takový úkoly začněte na nich pracovat ihned a dělejte na nich dokud nejsou hotové. Sem také patří i krize a krizové řízení.B.      Důležité ale nespěchá to. Sem patří i četba tohoto článku, čtení osobního rozvoje, budování kontaktů, plánování , duchovno jóga meditace, zdravá výživa, příprava, údržba, tzv. broušení pily. Tyto činnosti často odkládáme, protože nejsou třeba udělat hned , i přesto že jsou důležité. Mějte na paměti , že pokud se nebudeme věnovat těmto činnostem potom přijdou skutečné krize z kvadrantu „A.“ Time management čtvrté generace dokonce dává za cíl přesunout svůj čas sem a nechat růst příležitosti a hladovět krize a problémy z  „A.“
C.      Nedůležité ale hned- vynecháme ; sem patří různé vyrušování v práci od druhých lidí , některé nedůležité telefonáty , tady platí pravidlo říci velké „NE“D.      Ani jedno ani druhé- též vynecháme; Televize , nedůležité články na internetu, čtení reklam, facebook. Možná taky počítačové hry nebo  youtube i když bychom je mohli zařadit do „B.“  :).

 

Sebepoznání

Zeptáme se sebe sama jaké máme cíle? Druhý krok co jsem v těchto cílech jíž dosáhl? Jaký je stav udělané práce?

K sebepoznání také patří určení svých silných a slabých stránek. Jednou za čas je dobré sepsání všech důležitých silných a slabých stránek a od toho odvíjet cíle nebo budoucí práci. Též před každým důležitým cílem nebo úkolem si můžeme sepsat nebo promyslet naše silné a slabé stránky a seznam příležitostí a problémů , hrozeb.

Zbavte se nepotřebných věcí papírů

Už od dob lovce a sběrače máme zakódováno , že všechny nástroje a primitivní věci se sběrači mohli hodit a měli tendenci všechny nástroje nebo třeba pěkný kus kamene si nechat a záviselo na tom jejich přežití. Ovšem doba pokročila a náš mozek se někdy není pochopen tomuto sbírání věcí zbavit a tak stále shromažďujeme nepotřebné haldy papírů  a všeho možného. Druhá myšlenka spočívá mít vždy po ruce to co je pro nás skutečné důležité a neztratit to v hromadě bordelu.

Hledejte hodnocení a recenze uživatelů na internetu u všech věcí, služeb nebo obchodů. Věřte že se to vyplatí tento krátký čas strávený třeba na mobilu nebo počítači nás ušetří spousty starostí někdy i soudů. Zároveň je dobré použít nějaký srovnávač cen produktů , tam najdeme i serióznost obchodu např. Huereka.cz nebo Zboží.cz.

Používejte blokovač reklam na webu „ADBlok“. Věděli jste , že 90 % reklamy se dá vypnout na několik klinutí z vašeho prohlížeče i z youtube?

Redakční systém WordPress je nejrozšířenější nástroj na tvorbu webu. Stránky si může zdarma každý vytvořit podobně, jako když píšeme ve Wordu. Placený je pouze hosting ale tam se vejdeme do 40 Kč za měsíc , na endora.cz můžeme mít WordPress v základním balíčku dokonce i zdarma. Tvorbou webových stránek se můžeme i živit nebo přivydělat. Návodů na internetu je spousta stačí používat google nebo youtube mé návody jsou na www.pavelvavra.cz pod záložkou WordPress dvojité menu.

Kam se poděl můj sýr

Běžte tam kde je zisk – pracovní, osobní…

Je lepší hledat nové zisky (osoby, partnera , práci) , než setrvávat tam kde nic není.

Ztráta práce může způsobit i to, že nejsme ochotni pomoci druhým ve své organizaci.

Kontrolujte kdy sýr (práce, zisk, vztah) začíná plesnivět a jestli sýr někdy nedojde a jestli je stále tak dobrý jako na začátku. Hledejte nové zdroje a možnosti, jak  podnikání nebo osobní život vztahy opravit.

Radujte se z nalezení nových možností a zisku.

Buď znovu připraveni hledat nový sýr a možnosti.

Inspirováno knihou Kam se poděl můj sýr. Johnson Spencer

Neuropsychologie.

 

Levé hemisféře se připisují především funkce jako analytické myšlení, matematicko – logické schopnosti, řečové schopnosti, vědecké uvažování, psaní, počítání, motorické reakce, pojem o čase,pravá hemiféra hostí funkce jako celostní myšlení, intuice, sluchové vjemy, představivost, tvořivost, hudba a umění či denní snění.

 

Obě hemisféry spolu úzce spolupracují, mohou do jisté míry v případě potřeby (tj. poškození), přebírat funkce té druhé. Například matematické schopnosti jsou nejsilnější, když obě hemisféry pracují dohromady (díky komunikaci přes kalozní těleso). Takže 1+2 nemusí být 2 ale třeba 5 pokud obě pracují provázaně, této metodě se říká one brain = jednotný mozek.

Např. levá hemisféra se specializuje na zachytávání zvuků, která tvoří slova, a pracuje na složení slov, nicméně nemá monopol na zpracování jazyka. Zatímco pravá hemisféra je citlivější na emoční aspekty řeči, které převádí řečového rytmu, který je nositelem intonace a důrazu (citace z https://www.mentem.cz/blog/mozkove-hemisfery/)

Na to existují cvičení např. rychločtení pomocí pravé hemisféry. Rychločtení se můžeme nyní naučit. Řeč se nachází  spíše v levé hemisféře, ale nejen tam a jazyk je výsledek souhry obou hemisfér. Ze školního čtení a biflování se vytěžuje více levá polovina a to není efektivní. Takže vezmeme si text , který se chceme naučit „třeba  tento článek“ , do textu vezmeme ukazováček levé ruky (levou ruku ovládá pravá polovina mozku) a přejíždíme velmi rychle řádky tímto prstem. Celá podstata tkví ve velmi rychlém přejíždění řádků prstem levé ruky. To je vše můžeme se naučit číst až 2x rychleji s větší porozuměním i lepším zapamatováním, avšak bez osekávání textu jako to dělají jiné metody.  Více o rychločtení na youtube metalearning_cz – ryhločtení

Existují kineziologické cvičení na jednotný mozek a sjednocení hemisfér. Tady jsou: Zvedneme před sebe levou ruku a opíšeme ve vzduchu velkou osmičku. Následně se ve stoje dotýkáme střídavě levou rukou pravého kolena  a pravou rukou levého kolena.

Jedna z metod superlearningu , zrychleného učení je opakování učiva např. zítřejších cílů těsně před spaním. Mozek před spaním je nalazen do nejlepších vln na učení hladiny alfa. Proto na co večer myslíme, ráno po probuzení si vše pamatujeme. Slavný neuropsycholog lékař  George Lazanov učil své žáky před spaním anglická slovíčka s velkým úspěchem.

Dále sem patří superalerningová hudba, např. „Pachelbel Kanon D“ na youtube nebo Mozartovy houslové koncerty.

Důležité jsou pauzy při učení , v čase přestávky si mozek může udělat doslova mechanické spoje mezi neurony a vytvoření paměti. Ideální čas je 30 minut se učit a 15 minut přestávka. Pauza zvýší schopnost si pamatovat o celkovou vytrvalost o desítky procent. I při čtení tohoto textu dělejte pauzy, vybavují se nám myšlenky a užitečné nápady k realizaci.

Stav Flou = proud myšlenek. Do tohoto stavu se dostaneme při opakování již známého učiva po delší době třeba po roce. Je dobré si najít třeba den nebo dva a opakovat velké množství již naučené látky z předchozích let. K tomu nám pomůže stav FLOW – Proud. Také si můžeme jednou za rok udělal takový rituál,  vyčleníme si jeden víkend a ohlédneme se za skutky a naučenými znalostmi z předešlých let. Vezmeme svůj diář a celý si ho přečteme. Výhoda, že již máme vše  v dlouhodobé paměti projdeme v Toku myšlenek velké množství informací svých starých zápisek.

 

Je dobré vědět , že naučené informace v nás zrajou někdy i celé měsíce. Informace a paměť je dobře uležená zhruba po 20 dnech až jednom měsíci. Takže pokud jsme se něco naučily necháme informace zrát a po dvaceti denní přestávce se k nim můžeme vrátit a látku zopakovat a vyjasnit si informace, které jsme zapomněli a jít na zkoušku. Důležitý je učit se s 20 děním až měsíčním předstihem. Po měsíčním opakování velkého množství učiva se dostáváme do stavu Flou (tok myšlenek) a zapomínáme při něm na čas učíme se a učíme (opakujeme) neúnavně a bez přestávek. Podstata celé metody učení je měsíční přestávka a po ní opakování. Bohužel středoškolský systém v Česku této přirozenému mechanismu zrání paměti nepřeje  a třeba už po týdnu píšeme písemku, žáci jsou tak nervózní , nestihl náš mozek danou látku promyslet a uložit To vedete ke středoškolskému psychickému napětí  a trojek ve škole. Na rozdíl od vysokoškolského učiva formou semestrálních zkoušek, je tento systém je pro náš mozek ideální, proto každému člověku přeji zažít a vyzkoušet si vysokoškolské učivo a pololetních zkoušek. Tím nechci říci , není třeba učivo během semestru opakovat , jen je dobré vědět o tomto mechanismu ukládání a zrání paměti.

Výsledek je , že se začnu učit s měsíčním předstihem.

Látku se dá přečíst i rychločtením, se zapojením pravé hemisféry. Video o rychločtení naleznete na youtube kanál metalearning_cz – rychločtení

ideální plán opakování by měl vypadat následovně:

 • První den probrat novou látku.
 • Ještě ten samý den zopakovat naučené – nejúčinnější by mělo být opakování večer před spaním.
 • Následující den znovu zopakovat.
 • Sedmý den opět zopakovat.
 • dvanáctý den naposledy pořádně zopakovat .

Citace z „https://jakserychlenaucit.cz/jak-funguje-dlouhodoba-pamet/

Jeden tip na opakování, přečtěte a zopakujte, ještě ten samý den nebo následující dny od zapsání před spaním svůj sešit. Náš mozek před spánkem je nalazen a nejlepší hadinu alfa na učení zároveň přes noc ukládá informace do paměti a i v noci mozek pracuje. Proto je tak ideální večer na posteli přečíst zapsaný sešit. Potom jak už jsem napsal necháme informace měsíc zrát , během této doby přichází samozřejmě látka další.

 

 

 

Řečnictví .

Takže řečnický přednes je potřeba si vždy připravit. Příprava zvedne kvalitu přednesu o desítky procent. Pokládejte řečnické otázky. Využijte informační techniku notebook a dataprojektor pro skvělou prezentaci. Předkládejte grafy a nákresy. Špetka humoru nikdy neuškodí. Hledejte kvalitní podklady na internetu prohledejte i anglický internet, ale vždy předkládejte a říkejte to nejpodstatnější , najděte spousty podkladů a materiálů a z toho je potřeba udělat výběr a výtahy. Nejasné nebo neatraktivní obsahy vyškrtat, úspěch se dostaví.

 

 

Lidé neradi přímají jakékoli rady nebo cizí myšlenky. A to z několika důvodů.  Je to rada pro jinou situaci a pro někoho jiného. Daný člověk stejně žádnou radu nechtěl. Lépe člověk přijme praktickou ukázku, nákres, graf nebo kladení správných otázek. Cílem je překonat tuto bariéru tzv. odpor k cizím informacím. Řešením může být pečlivá příprava textů a výtahy toho nejpodstatnějšího, nejúčinnějších informací a znalosti, které skutečně fungují. Dále se  výuka musí napojit již na známé informace. Posluchače dostat do stavu Flow – tok myšlenek. Do stavu FLOW jsme se někteří dostali při maturitě, kdy jsme opakovali již známé učivo z celých 4 let střední. Nejlepší je základní otázka koučinku „Co jsem v tom až doposud udělal?“  Jaké mám již v tom zkušenosti? Jaký je stav udělané práce?“ Co jsem už dokázal?“  U těchto otázek se kombinují hned dvě metody  otázka + napojení a staré znalosti, proto jsou tak účinné. Jeden z cílů komunikace je se vyhnout přímým radám, ale pomocí otázek napojit již známé informace, znalosti. Vymyslet takové otázky není vůbec těžké ptáme se na Počet množství udělané práce kolik už jsi toho zvládl? Jak dlouho to děláš? Kdy jsi s tím začal? —- Téma si učíme sami a pokládáme tyto otázky. Tím se vyhneme přímím radám a společníka směřujeme našim správným směrem a zároveň ho pobízíme k vlastní aktivitě. Protože pasivního konzumenta informací připravuje o vlastní aktivitu nebo se z něho dokonce může stát odpůrce znalostí J).

 

 

 

Další pravidlo je vytrvalost

K tomu nám pomůže diář nebo organizér v mobilním telefonu a počítači, zrychlené metody učení , rychločtení,  psychologie paměti, Stav FLOW = tok myšlenek a správné opakování,  Výtahy toho nejpodstatnějšího z knih a textů na internetu.  Benchmarking – znalosti, které skutečně fungují.

 

Rozšiřujte svůj okruh působnosti pomocí budování kontaktů.

Stýkejte se správnými lidmi. Najděte si kontakty na internetu a významný lidi. Není nic jednoduššího si najít telefon na autory knih , youtubery nebo politiky. Každý správný diplomat si vede seznam čísel a emailů na lidi a přátele, kteří ho posunuli vpřed. S těmito lidmi však nejedná obyčejným způsobem , ale podle našich diplomatických pravidel a přečtených knih.

 

Získání důvěry  

1 . myslete způsobem výhra – výhra , pro obě strany

 1. Pokud máte člověka , který vám pomohl. Starejte se také o danou osobu nejen o zisk. Dejte také vy něco jemu.
 2. Můžete se v některých svých zásadách prozradit a být spolehlivým člověkem a třeba se podělit o své znalosti ,ale jiné si necháme pro sebe (pozor někdy se drž pravidla „Buď chytřejší než ostatní ale neříkej jim o tom.“) . Kde se můžeme prozradit je řízení času, a že jsme spolehlivý lidé , zároveň že jednáme podle pravidla Výhra- Výhra. Nikdy však neprozrazujte své řečnické triky, ztratily bychom tak důvěru.

Aktivním získání přátel nám získáme více lidí než roky strávený čas na tom jak vypadat zajímavě. Přečtěte si knihu Jak získávat přátele a působit na lidi – Dále Carnegie

 

Pochvala.

Pochválená žena odpovídá ráda, ale jak je to u chlapů. ve výhodě bude vždycky žena. Je dobré k pochvale přidat i souhlas. „Děláš to dobře.“ Pochvala se může změnit na vtíravost  nebo lichotku, to je od slova lichý (záměr).

Obecně vzato je lepší začít s kritikou třeba i malou , musí však následovat pochvala a třeba i lichocení a příjemné jednání. Tato cesta se našla i do psychologie menežmentu nebo pro učitele. Být na své žáky nebo podřízení ze začátku jako pes , později a být jenom hodný.

 

 

Duchovní rozvoj a meditace

Meditace nás přivádí do vyšších sfér a duchovních kvalit. Meditaci je dobré provádět před 7 hodinou ranní  nebo dříve, než se okolní svět probudí a naladí na pracovní tempo. Dobré provádět s relaxační nebo meditační hudbou poslechem z youtube. Důležité je to s meditací nepřehnat, jinak se začneme nudit , postačí 10 minut denně.  Křesťanští kněží mají povinnost jednou denně rozjímat. Vedle ní existuje mantra džapa rychlé opakování nějaké mantry např. „Óm“ nebo „suprím“ mantra džapa má trochu obdobu v křesťanství modlení růžence. Má přesný počet, který je třeba dodržet, takže např. 100x říkat v duchu nebo nahlas „suprím“ jednou denně,  také je potřeba si na prstech si je odpočítat.   Dále jsou to duchovní písně ať už křesťanské nebo esoterické na duchovních setkáních nebo youtube.  Cvičení jógy. Pokud chceme aby byly z meditace nějaké výsledky , je dobré přestat jíst maso, také přestat kouřit a pít alkohol. Dále je potřeba hledat duchovního mistra na této cestě. Též pomůže četba duchovní literatury. Dále je potřeba držet celibát. Bez víry v Boha by to nemělo smysl. Též můžete prosit anděle i ty vám pomohou. A v neposlední řadě návštěvy různých duchovních  setkání , esoterických obchodů a jógových center. Pomocí těchto zásad bude naše duchovní tělo růst a lidé se v kontaktu na mimovolní astrální úrovni s námi budou cítit lépe.  Nezapomínejte , že bez masa je potřeba doplnit některé  aminokyseliny a stopové prvky především železo, zajděte si k lékaři nevyšetření krve. Vejce a sýry jíst nevadí.

 

Rozdílné vnímání mezi muži a ženami

S tím nebude to tak jednoduché a problém bude složitější než se může zdát , důvod může hledat ve vesmírné rovnováze. Jste-li muž je potřeba zamlčet svojí rodinu a nepředhazovat své děti před jinými chlapy, naopak před ženami si s rodinou šplhnete a cizí rodinný život jí nevadí naopak ho vnímá pozitivně. Na chlapa celibát je určitý patent a kněze bude vždy vnímat velmi pozitivně , u žen je to přesně naopak a zajíčci u ní neuspějí.

Zatímco chlapy neradi poslouchají rozkazy, žena si naopak nechá rozkazovat a naopak očekává, že chlap bude rozhodovat za ní.

Dívka snaživce nikdy neocení, čím více se budeme snažit tím víc nás bude ignorovat, pokud chlap se nebude snažit vůbec nebo jen minimálně , holka se sama začne otáčet. Na toto téma vyšlo spousta knih například od Barbara a Alen Peaserovi. Nám zatím postačí tyto informace.

 

Řízení času páté generace

 1. Maximální využití informatiky jako jsou mobilní telefony , notebook. Program na automatizaci mobilního telefonu a notebooku. Pro PC program „Action(s)“ nebo „Winautomation“ , pro chytré telefony v češtině „AutomateIt“ . Dále využití kalendáře v mobilu nebo od Google Caledar na internetu. Vše se dá synchronizovat mezi telefonem a počítačem. Na internetu nebo v PC programech a nastavění programů a webu je všechno co vás napadne, využijte toho.
 2. Plánovat úkoly podle místa kde se nacházím . Např. v práci, ve škole , na nákupech , ve městě, doma , u PC, s mobilem.
 3. Této bod je pro vaší motivaci. ??? Co jsem v tom až doposud dosáhl? Jaké mám už zkušenosti s plánováním svého času? Nakolik procent mám svůj čas pod kontrolou? Co změním na svém jednání? Co udělám, a do kdy ? Co přestanu dělat? Co začnu pravidelně dělat?
 4. Využití léků a povzbuzení jako jsou antidepresiva na stimulaci serotoninu nebo dopaminu. Dále stimulantů a malých antidepresiv jako je kofein, čokoláda, různé Musli a lupínky , energetické nápoje. V už i Německu podobně jako Americe se prodává DHEA a pregnenolon.
 5. Knihu lze přečíst za 10 minut. Existují na internetu ať už v češtině nebo angličtině výtahy výtahy a výběry toho nejlepšího knih různé recenze. Zároveň pomocí malého kurzu rychločtení zvládneme ve velmi krátkém čase se naučit číst 2x rychleji pomocí pravé hemisféry. Video je na youtube „Jak číst 1 knihu, 1 den, 10 minut“

Schopnost se vciťovat

Pokud chci napsat nějaké dílo, článek nebo prostě si s někým popovídat podle těchto pravidel, naučte se vciťovat. Schopnost  vidět svou připravenou práci očima druhýho. Sám sebe se zeptám , jak to bude vnímat ten druhý. Vciťování nás bude motivovat k lepším výkonům a, zároveň budeme s našim dílem více v obraze. Dělají to i novináři, tak proč ne vy.

Umění diplomatického jednání.

Zdá se vám,  že diplomacie k ničemu není. Ano pokud vedete obyčejný život a stýkáte se o běžnými lidmi, ale představte si, že najdete čísla na internetu na nejvyšší politiky nebo lidi kteří píšou knížky, youtubery na internetu je vše a připravíte se podle diplomatických zásad v knize Umíní diplomatického jednání (najdete knihovně) nebo Dale Carnegie případně rychleji nějaký články o tom na internetu a použijete to třeba na svého poslance nebo víš.

 

Za prvé souhlasit a odrazit se ze souhlasu pro vlastní myšlenky a záměry, Souhlas + vlastní stanovisko „přesně tak souhlasím s vámi , ale nešlo by to udělat takto“ . Hlavní úkol diplomata je nalézt významné lidi a při rozhoru s nimi bude jednak souhlasit a + přidá k tomu vlastní radu. Každý je velkorysí pokud sdílíme jeho názory. Uvedu příklad našli jsme si na internetu číslo na Andreje Babiše , zavoláme mu a pokusíme se mu poradit např. že superhrubá mzda je špatná , on ovšem odpoví že za to může Kalousek . Co uděláme budeme se s ním přít? Nikoli využijeme nejdůležitější diplomatické pravidlo a to že budeme souhlasit “přesně tak pane premiére, máte pravdu” + vlastní návrh nebo radu. Pozor ale abyste souhlas nevyužívali příliš často jinak soupeř nebo společník vaši taktiku prokoukne. Taktika „Souhlas + váš požadavek“ „přesně tak,  vidím to stejně + ale“  má však  výhodu , že se dá použít relativně častěji než se zdá, protože přidáváme svůj požadavek, takže se neopakujeme a není to jen hloupé přikyvování.  Existují v historii spousty geniálních diplomatů, kteří vyhráli spory se svými protivníky (společníky) nebo nadřízenými díky této zásadě.  Dám Vám jednu radu jak si nadělat nepřátele. Přete si s druhými o jejich pravdu 🙂).  Je tu jedno „ale“ na holky toto pravidlo fungovat nemusí nebo může mít naopak negativní efekt . Dívky uvažují jinak než chlapy a někdy je lepší s nimi trochu nesouhlasit, chtějí slyšet váš názor  a aby chlap rozhodoval z ně , ale u mužů především pak nadřízení je to skvělá příležitost jak vést diplomatický rozhovor.

 

Pokud se dostaneme do konfliktu nikdy to soupeřovi nevracejme ani nemlčme, ale je potřeba se diplomaticky bránit. Nejlepší je společníkovi podat  kompliment “ty jsi tak milý” , “pořád říkáš něco hezkého” “ty jsi můj kamarád” .  Nevýhoda je, že se nesmíme opakovat mějte to na paměti, takže každé pravidlo lze na jednoho člověka použít pouze jednou. Pokud jsem využil jednu diplomatickou zásadu  a měla úspěch ,   po druhé fungovat už nemusí.

Další možností pokud společník projevuje zlost je mluvit o jeho emocích “Jsi naštvaný?”  Cítíš se ponechán ve štychu?” “Máš pocit že je to špatně“ … Pojmenování emocí funguje jako lék pro druhou stranu , tato metoda si našla i cestu do psychologie.

Jak vést správně diplomatický rozhovor?  Spousta začínajících diplomatů  si myslí, že je  správné vedení rozhovoru je formou neustálé interpretace splov druhého , předkládají svoje rady a zkušenosti takže interpretují -předkládají své vlastní myšlenky a poznatky tomu druhému. Problém nastává, že druhý radu třeba slyšet nechtěl, ale mnohem více mu pomůže, když si ho pozorně vyslechnu s porozuměním jeho slov. Dělá se to tak, že  po vyslechnutí  zopakuji jinými slovy jeho sdělení a přidám pochvalu nebo povzbuzení. Vedle naslouchání můžu také pokládat doplňující otázky. Takže správné vedení rozhovoru není o předkládání vlastních rad a myšlenek, ale o naslouchání s porozuměním + pokládám otázky. Využívají toho i psychologové , ti vědí,  že rozdávat rady není dobré . Druzí lidé nechtějí prostě slyšet nějaké rady a zajímají se o druhého méně než si myslíte. Můžeme si druhého nejprve vyslechnout a pokládat jim otázky a později až získáme v rozhovoru důvěru můžeme předkládat vlastní rady.

 

 

 

 

Přijmeme kritiku

od geniálních řečníků?

a malý dá nám mat,

studovaný diplomat .

Nebojte v tom to není 🙂 ,

odešli by ze sezení .

Nebudeme zápasit ,

budu s tebou souhlasit.

Přesně tak no právě,

ale jaký ohled budeš brát na mě.

 

Pro řečníka náprava,

je důležitá příprava.

Nemusí být ze mě docent,

zvedne ji o desítky procent.

A dětem k dědictví,

dáme také řečnictví.

 

Bez piva a rodičovské povinnosti ,

já studoval manažerské dovednosti

Díky knihám plné stránky –

manažerské dám vám dárky.

 

Na vyšší metu –

pomohla kniha časového menežmentu

 

Můžem více zabodovat

a den si naplánovat.

 

Tyto knihy jsou ideální ,

proto jsou tak populární.

 

Ve škole mučení ,

my známe metody zrychleného učení.

 

Důležitá vlastnost,

je ta naše vytrvalost.

 

Chybu nám nedělá ,

získaná důvěra.

 

Výhra – výhra pro oba,

bude naše ozdoba.

 

Nebude z nás pitomec ,

s myšlenkou na konec.

 

A ve společnosti ,

zvětšíme svůj okruh působnosti.

 

Ať netratíme nit ,

neřeš co nemůžeš ovlivnit.

 

A už nikdy neutečem,

dáme přednost důležitým věcem.

 

Mám dlouhou chvíli ,

dojdu  až k cíli.

 

Bez vína a piva ,

pomůže zdravá výživa.

 

Na šéfa zabrala,

ta moje pochvala.

 

Je to někdy risk ,

starej se také o vlastní zisk.

 

Jak být zdraví fit,

neučili nás, jak máme žít.

 

V počítači máme celý svět,

pomůže i internet.

 

Nejsme zas tak mladý ,

nebudu pořád dávat rady.

 

Při kladení otázek ,

udělám si obrázek.

 

To je naše konzultace ,

na umění prezentace.

Díky knihám v polici –

budou z nás i řečníci.

 

Jaké máš pokročilé,

nastaveny cíle.

 

Bez tíže a gravitace ,

pomůže nám meditace.

 

Připravit a pal,

co jsi v tom až doposud udělal?

 

Promyslíme možnosti,

přiměřenou rychlostí .

Přečtením dobré tvorby –

rozhodnutí správné volby ,

 

Potíže se brzy zkrátí,

píle se nám brzo vrátí.

Musíme se pochlubit ,

přinese nám blahobyt

bez školního závoje

pomohly knihy osobního rozvoje

Takovou dám si práci,

na manažerskou prezentaci.

 

 

 

Světlo na zem úsvit volá ,

pomohla i technická škola.

 

Bez češtiny gramatiky –

škola strojní informatiky .

Ve škole pilní žáci

připravují se na práci

výkresovou dokumentaci.

 

Na ty závitové spoje

– pomohou číslicové stroje.

 

 

 

 

Plemen boží pořád hoří,

Úsvit se vynoří ,

lidé auta stroje vytvoří

Toho vesmírného času

Technika nám dává spásu

Zachránit lidskou rasu.

 

 

Dáme ruce přes ruce,

a pozorujem emoce.

 

Bez kritiky a zlosti

zbavíme se starostí.

 

Pokud jsi rozčílen,

je to jistě omylem.

 

Pojmenujem emoci,

to nám může pomoci a smutek tak přemoci.

 

Tobě se chce křičet

a mě zase brečet.

 

Máš vztek nebo smutek,

pomůže nám rozumný skutek.

 

Je to vůbec nutný,

ty jsi z toho celý smutný.

 

Pokud jsi unavený

U nás budeš připravený

 

A pokud Jsi vystrašený

Najdem k tomu opatření

 

A na strach z nemoci,

lékař musí pomoci.

 

Pokud máš zase zlost,

udělám ti radost.

 

Stanov si cíle ,

pokud je ti dlouhá chvíle.

 

K minulosti se pořád vrací

vyřeší to jenom prací.

 

Politika je věc nutná , tak neubuď  vůbec  smutná.

Politický dobytek

udělal nám zármutek J)

A než naději, raději se zasměji.

 

 

Porozumět podvědomí,

Budem více sebevědomí.

 

Do minulosti nehledíme

a složité zobecníme.

 

Rychlá představa

vytrvalost dodává.

 

Na to naše zobecnění,

pomůže nám rychločtení .

 

Co jsou to za triky ,

najdem dobré návyky.

 

Cítíš tu inspiraci,

pro tu naší motivaci.

 

Potom našem povídání ,

vnímej plynulý takt dýchání

 

Psychologie zní tak krásně,

takové já vám skládám básně.

[/responsivevoice]

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat